Tuzlanski maraton (42K)

Start je na mostu na Panonici između stubova prema centru – prvo skretanje desno i silazi se u ulicu Kulina Bana koja nakon kružnog toga prelazi u ulicu  Maršala Tita i sve do ulaska na magistralni put M4 i M18 na desno kojeg čine ulice: 15. maj, Sarajevska, Bulevar 2. korpusa Armije BiH, Obala Zmaja od Bosne, Bosne srebrne, Husinskih rudara i Nikole Tesle -na kružnom toku ide se desno u ulicu 18. hrvatske brigade koja prelazi u Rudarsku pa u ulicu Muhameda Hevaija Uskufija – nakon raskrsnice sa semaforima ulazi se u ulicu Ratimira Deletisa koja prelazi u Franjevačku, Pozorišnu i Kazan Mahalu na čijem se kraju ulazi na desno u Turalibegovu koja nakon semafora prelazi u Titovu a ova u Aleju Alije Izetbegovića -na čijem kraju se skreće lijevo u ulicu Radeta Peleša – na kraju ulice ulazi se u Titovu i ide lijevo do kružnog toka i na drugom izalzu ravno u ulicu Kulina Bana sve do kružnog toka gdje se izlazi na drugom izlazu 6. bosansku na čijem kraju se skreće lijevo u ulicu Meše Selimovića sve do Rudarske gdje se ide desno i na prvom skretanju ulazi u stadion Tušanj i trči jedan krug suprotan smjeru kazaljke na satu – iz stadiona se vraća u Rudarsku i ide desno do okretišta pa onda u suprotnom pravcu do ulice Muhameda Hevaija Uskufija koja prelazi u Džafer Mahalu -na kružnom  toku na trećem izlazu se ulazi ulicu Kulina Bana a onda prvo skretanje u ulicu Ludvika Kube do kraja pa desno Džindić Mahala kojom se ide do kraja i dolazi do ulice Ibre Pašića gdje se skreće desno i dolazi na most na Panonici i ulazi u cilj gdje se završava prvi a počinje drugi krug.

Trče se dva kruga

Kliknite na sliku da povećate mapu.

Kliknite na sliku da povećate mapu.

Tuzlanski polumaraton (21K)

Start je na mostu na Panonici između stubova prema centru – prvo skretanje desno i silazi se u ulicu Kulina Bana koja nakon kružnog toga prelazi u ulicu  Maršala Tita i sve do ulaska na magistralni put M4 i M18 na desno kojeg čine ulice: 15. maj, Sarajevska, Bulevar 2. korpusa Armije BiH, Obala Zmaja od Bosne, Bosne srebrne, Husinskih rudara i Nikole Tesle -na kružnom toku ide se desno u ulicu 18. hrvatske brigade koja prelazi u Rudarsku pa u ulicu Muhameda Hevaija Uskufija – nakon raskrsnice sa semaforima ulazi se u ulicu Ratimira Deletisa koja prelazi u Franjevačku, Pozorišnu i Kazan Mahalu na čijem se kraju ulazi na desno u Turalibegovu koja nakon semafora prelazi u Titovu a ova u Aleju Alije Izetbegovića -na čijem kraju se skreće lijevo u ulicu Radeta Peleša – na kraju ulice ulazi se u Titovu i ide lijevo do kružnog toka i na drugom izalzu ravno u ulicu Kulina Bana sve do kružnog toka gdje se izlazi na drugom izlazu 6. bosansku na čijem kraju se skreće lijevo u ulicu Meše Selimovića sve do Rudarske gdje se ide desno i na prvom skretanju ulazi u stadion Tušanj i trči jedan krug suprotan smjeru kazaljke na satu – iz stadiona se vraća u Rudarsku i ide desno do okretišta pa onda u suprotnom pravcu do ulice Muhameda Hevaija Uskufija koja prelazi u Džafer Mahalu -na kružnom  toku na trećem izlazu se ulazi ulicu Kulina Bana a onda prvo skretanje u ulicu Ludvika Kube do kraja pa desno Džindić Mahala kojom se ide do kraja i dolazi do ulice Ibre Pašića gdje se skreće desno i dolazi na most na Panonici i ulazi u cilj.

Tuzlanski Polumaraton (21K)

Start je u ulici Kojšino – na kružnom toku se skreće u prvu ulicu desno (VI Bosanske brigade) -na čijem kraju skreće lijevo – ulicom Meše Selimovića do kraja a onda desno pored stadiona Tušanj u desnu traku Rudarske ulice -nakon semafora se prelazi u ulicu XVIII Hrvatske brigade kojom se ide do slijedećeg semafora i onda skreće u Bukinjsku ulicu (prva ulica desno nakon semafora)- na kraju ulice se skreće desno u ulicu 21. decembra koja neprimjetno prelazi u ulicu Blaža Josića a potom u ulicu Proleterskih brigada – okretište je kod Pošte i vraća se isti putem- Ulica Blaža Josića – Ulica 21. decembar – na raskrnici se skreće lijevo u Bukinjsku ulicu kojom se ide do kraja a onda se ulazi u ulicu XVIII Hrvatske brigade – iza semafora se prelazi u Rudarsku ulicu- kod stadiona Tušanj se skreće lijevo u ulicu Meše Selimovića -na kraju ulice se skreće desno u ulicu VI bosanske brigade kojom se dolazi do kružnog toka koji se obilazi s desna na lijevo i ulazi u ulicu Kojšino

– CILJ JE NA ISTOM MJESTU GDJE I START

Kliknite na sliku da povećate mapu.

Tuzlanska petica (5000m)

Start je na mostu na Panonici između stubova prema centru – prvo skretanje desno i silazi se u ulicu Kulina Bana koja nakon kružnog toga prelazi u ulicu  Maršala Tita i sve do ulaska na desno na magistralni put M4 i M18 u ulicu 15. maj koja prelazi u Sarajevsku na čijem je kraju okretište te se istom ulicom vraća do ulice 15. maj a na raskrsnici ide lijevo u ulicu Maršala Tita do kružnog toka pa na drugom izlazu u ulicu Kulina Bana sve do mosta na Panonici ispod kojeg se trči u prvu ulicu desno Ludvika Kube sve do kraja i onda na desno ulazi u ulicu Džindić Mahala -na kraju ulice ulazi se u ulicu Prof. Ibre Pašića i ide desno pa ravno prema mostu Panonica i ulazi i clj. desno Džindić Mahala kojom se ide do kraja i dolazi do ulice Ibre Pašića gdje se skreće desno i dolazi na most na Panonici i ulazi u cilj.

Uskoro fotografija rute.

Kompletna galerija fotografija

© 2022 | colosseum.ba