Preuzmite diplome za kategoriju maraton

 1. Dalibor Jovičić – Kliknite i preuzmite diplomu
 2. Mirzet Halilović-Miči – Kliknite i preuzmite diplomu
 3. Miša Segedi – Kliknite i preuzmite diplomu
 4. Suljo Kunić – Kliknite i preuzmite diplomu
 5. Dario Veselinovic – Kliknite i preuzmite diplomu
 6. Igor Bakoš – Kliknite i preuzmite diplomu
 7. Aleksandar Kovačević – Kliknite i preuzmite diplomu
 8. Senad Muminović – Kliknite i preuzmite diplomu
 9. Dražen Jovičić – Kliknite i preuzmite diplomu
 10. Mirza Muratspahic – Kliknite i preuzmite diplomu
 11. Stjepan Čošić – Kliknite i preuzmite diplomu
 12. Khop Bahadur-Gurung – Kliknite i preuzmite diplomu
 13. Aleksandar Bokarev – Kliknite i preuzmite diplomu
 14. Miroslav Ranđelović – Kliknite i preuzmite diplomu
 15. Nermin Klapic – Kliknite i preuzmite diplomu
 16. Rasim Muratspahic – Kliknite i preuzmite diplomu
 17. Edin Brigić – Kliknite i preuzmite diplomu
 18. Vladimir Bulaic – Kliknite i preuzmite diplomu

 

Kategorija žene:

 1. Sanela Breljakovic – Kliknite i preuzmite diplomu

Facebook stranica

Maratonac Info

Rekreativno sportsko društvo “Maratonac”
Adresa: Kojšino 25, 75000 Tuzla
ID broj: 4210390470001
Broj računa: Sberbank BiH, 1404021130001237