PRAVILNIK TUZLANSKI MARATON

Naziv manifestacije: Tuzlanski maraton powered by Herbalife

Trke: Tuzlanski Bingo Polumaraton , NLB 5K RUN

Mjesto održavanja: Panonica, Tuzla

Datum i vrijeme održavanja: Nedjelja, 27.10.2024. u 9:00 sati

Da biste se registrovali i zvanično postali učesnik/učesnica Tuzlanskog maratona, morate potvrditi da se slažete sa sljedećim pravilima. Pravila su uobičajena za događaje ove vrste i važe za sve učesnike i učesnice, te vas molimo da ih pažljivo pročitate.

Svi učesnici svojom prijavom i sudjelovanjem potvrđuju da na utrci nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost, da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati te da su upoznati sa rizicima koje trčanje može da nosi. Prijavom na utrku učesnik/učesnica se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvrđuje svoje zadovoljavajuće zdravstveno stanje i spremnost da završi utrku.

REGISTRACIJA je potpuna popunjavanjem registracijskog formulara i uplatom iznosa startnine. Startinu je moguće uplatiti do datuma navedenog na web stranici ili do popunjenja kapaciteta trke. Prijava na utrku nije važeća samom registracijom ili samom uplatom.

PODIZANJE BROJEVA Brojevi se podižu na mjestu i u vrijeme koji su navedeni na web stranici utrke. Podizanje broja na dan utrke nije moguće osim u iznimnim slučajevima. Ukoliko trkač/trkačica nije u mogućnosti podići svoj startni broj, druga osoba to može uraditi za njega/nju uz pokaz ličnog dokumenta trkača/trkačice ili uz potvrdu datuma rođenja. U slučaju grupnih prijava i preuzimanja startnih paketa, vođa grupe je dužan provjeriti da su mu dostavljeni paketi za sve članove njegove grupe prije napuštanja registracijskog mjesta.

VREMENSKI LIMIT Limit za završetak utrke polumaratona je 3 sata a 5k 1 sat. Nakon isteka vremenskog limita, saobraćaj će biti pušten u promet, te će svi učesnici i učesnice koji se zadese na stazi nakon isteka vremenskog limita biti zamoljeni da završe utrku trčeći ili hodajući trotoarom. Smatra se da učesnici i učesnice koji prekorače vremenski limit nisu završili utrku prema pravilima, te će njihov status u rezultatima biti DNF (Did Not Finish). Trkačima i trkačicama koji prekorače vremenski limit organizator ne može garantovati dostupnost okrepe kao ni druge pogodnosti i sadržaje namijenjeni učesnicima i učesnicama.

UTRKA Svi učesnici i učesnice će dobiti startni broj sa čipom za mjerenje vremena. Startni broj se stavlja isključivo na prsa i mora biti vidljiv tokom cijele utrke. Učesnici trebaju nositi čip za mjerenje vremena ukoliko žele da njihovo vrijeme bude zabilježeno i objavljeno u rezultatima. U zoni starta/cilja je obezbijeđena garderoba gdje trkači i trkačice mogu odložiti svoje lične stvari prije utrke. Trkači i trkačice ostavljaju svoje stvari u garderobu na svoju odgovornost. Prije i tokom utrke, saobraćaj je zatvoren i ispred vodeće grupe trkača/trkačica osigurano je prisustvo policijskog vozila. Okrepa za učesnike i učesnice nakon utrke je osigurana u ciljnom prostoru. Organizator događaja je u obavezi da obezbijedi profesionalnu medicinsku pomoć za slučaj potrebe. Svi trkači i trkačice su dužni da poštuju pravila utrke, te da poštuju druge učesnike, redare, volontere i osoblje koje je zaduženo za organizaciju utrke. Svi takmičari i takmičarke su u obavezi da vode računa o zdravlju drugih učesnika i učesnica, kao i publike. Svaki akt nasilja vodi ka direktnoj i neopozivoj diskvalifikaciji takmičara/takmičarke i udaljavanju sa staze.

OTKAZIVANJE UČEŠĆA NA UTRCI U slučaju otkazivanja, trkač/trkačica je u dužnosti obavijestiti organizatora u što kraćem roku. U slučaju otkazivanja, iznos startnine se ne vraća. Ukoliko osoba koja se prijavila za utrku ne može da nastupi, svoju startninu može prijeneti na drugo lice najkasnije do 14 dana prije utrke, nakon čega neće više biti moguće mijenjati podatke trkača. Ako zbog slučaja više sile, na koju po definiciji organizator ne može uticati (vremenske neprilike, nepredviđeni događaji), dođe do otkazivanja utrke, promjena u rasporedu događaja i/ili bilo koja druga promjena koja odstupa od objavljenih informacija, uplaćeni iznos startnine se ne vraća. Učesnik/učesnica nema pravo na obeštećenje i/ili povrat novca. Organizator će dozvoliti da se alternativni događaj održi, ako je moguće, na drugi datum, u mjeri u kojoj je to moguće.

DISKVALIFIKACIJA Učesnici će biti diskvalifikovani u slučaju korištenja bilo kakvih prevoznih sredstava tokom utrke, kretanja van označene staze utrke, zamjene učesničkih brojeva, nesportskog ponašanja i nepoštivanja odluka organizatora. Zabranjeno i kažnjivo je isticanje simbola koji potiču na mržnju na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj, spolnoj, seksualnoj, dobnoj ili na bilo kojoj drugoj osnovi. RSD Maratonac Tuzla zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji budu kršili ovu tačku i/ili poduzme druge mjere koje bude smatralo neophodnim.

REZULTATI Neslužbeni rezultati će biti objavljeni po završetku utrke na Facebook stranici i na web stranici Tuzlanskog maratona. Pravo na žalbu traje tri dana nakon objave neslužbenih rezultata. Tokom ta tri dana, učesnici i učesnice mogu prijaviti svoje žalbe putem e-maila na info@tuzlanskimaraton.com. Nakon isteka prava žalbe, rezultati postaju službeni.

KORIŠTENJE MEDIJSKIH MATERIJALA Prijavom na utrku, učesnik/učesnica je suglasan/suglasna da organizator smije koristiti fotografije i video materijale nastale za vrijeme, prije i poslije utrke za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja. Sve fotografije, kao i video i audio zapisi takmičara i takmičarki snimljeni od strane organizatora u sklopu utrke su vlasništvo organizatora, te se učesnik/učesnica odriče svih prava na iste kao i eventualne naknade vezane za korištenje tih materijala.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA Organizator se obavezuje na zaštitu svih ličnih podataka koji su prikupljeni tokom registracije na utrku. Jedine lične informacije koje će biti javno dostupne na listi učesnika i u rezultatima su ime i prezime. E-mail adresa će biti korištena u svrhe komunikacije sa učesnicima vezane sa samu utrku ili za ostale utrke u organizaciji  RSD Maratonac Tuzla. Svi ostali podaci će biti obrađeni isključivo u statističke svrhe.