Organizacioni odbor 5. tuzlanskog maratona

prof dr. Kada Delić Selimović-direkktorica Tuzlanskog maratona – direktorica AK Sloboda Tehnograd

Prof. dr. Adem Balić, redovni profesor Univerziteta u Tuzli
Predsjednik organizacionog odbora

prof. Halid Gazibegivič član Organizacionog odbora maratona- šef stručnog štaba AK Sloboda Tehnograd

Nermin Klapić Dipl.oec
Direktor OleaPharm doo
Predsjednik skupštine UG Maratonac

Dipl pravnik Vasif Balić

Bedrana Kaletović, dip. žurnalist

Dževad Malkić, magistar tjelesnog odgoja i sporta
Trener u AK Sloboda-Tehnograd, Tuzla

Brandalik Eduard
Dipl. ing elektronike i telekomunikacija,
Šef službe za analizu u BH Telecomu

mr.sc. Damir Kapidžić, dipl. ing. elektrotehnike
PING doo Sarajevo
rukovodilac Podružnice Tuzla

Aleksandar Aničić, ITA sertificirani Internet Marketing Manager, Web developer
Direktor DSO “Digitalk”
Sekretar UG Maratonac

 

 

Facebook stranica

Maratonac Info

Rekreativno sportsko društvo “Maratonac”
Adresa: Kojšino 25, 75000 Tuzla
ID broj: 4210390470001
Broj računa: Sberbank BiH, 1404021130001237