Sportsko rekreativno društvo “Maratonac” je osnovano 17.12.2019. godine sa ciljem da okupi rekreativne sportiste oko jedne ideje a to je REKREATIVNI SPORT. Društvo je primljeno kao punopravan član Atletskog saveza BiH 2021. godine što je i omogućilo da se ove godine Državno prvenstvo u maratonu održi baš u Tuzli.

Neke od djelatnosti Udruženja su:

 • promocija plivanja, biciklizma, trčanja, planinarenja, skijanja, klizanja, sportskog plesa,
  te drugih sportova i fizičkih aktivnosti s ciljem promocije zdravog načina života,
 • stvaranje uslova za rekreativno bavljenje sportom u Tuzli i okolini,
 • popularizacija rekreativnog sporta u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama,
 • aktivnosti u vezi zaštite i očuvanja zdravlja osoba koje se rekreativno bave sportom,
 • podrška i pomoć nadarenim sportistima rekreativcima s cilje ostvarivanja još boljih rezultata
 • rad na stvaranju boljih i finansijski povoljnijih uslova za rekreativne treninge,
 • pokretanje inicijative i rad na obilježavanju i na izradi novih staza i za hodanje, trčanje i bicikle na području grada Tuzle ali i šire tj na svim mjestima gdje za to ima uslova
 • organizovanje sportskih manifestacija i takmičenja za sportiste rekreativce
 • aktivnosti u vezi saradnje sa profesionalnim trenerima i iskusnim sportistima
 • pružanje pomoći svojim članovima u nabavci opreme i poboljšanju sportskih rezultata
 • zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave,
 • izdavanje sopstvenih publikacija i podrška izdavanja drugih publikacija od značaja za razvoj rekreativnog sporta u Bosni i Hercegovini i unapređenje sportske nauke i stručnog rada u sportu,
 • pružanje pomoći svojim članovima u oblasti marketinga, povezivanja sa privrednim društvima, uvođenja novih metoda rada i poslovanja, pribavljanja poslovnih informacija i sl.,
 • predlaganje godišnjih i posebnih programa za finansiranje iz javnih prihoda, u skladu sa zakonom;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima,
 • učestvovanje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u skladu sa Zakonom;
 • druge aktivnosti i mjere koje doprinose realizaciji ciljeva udruženja i ostvarivanju položaja utvrđenog Zakonom o sportu.

Za znak smo odabrali trkača a naziv “Maratonac” je došao nekako spontano jer je cilj većine rekreativnih trkača. Tako je i na logu trkač a boje su tamno plva , crna i oker.
Organizovali smo tri tuzlanska maratona a ove godine pokrećemo i Školu trčanja sa motom:

Živim da bih trčao – trčim da bih živio!

Prijava u klub:

  informacije o Vama

  Kompletna galerija fotografija

  © 2022 | colosseum.ba